Καλωσήρθατε στην εφαρμογή μας.

Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός εγγράφου χρησιμοποιώντας τον Μ.Α.Α.Ε του εγγράφου αυτού, δηλαδή τον Μοναδικό Αναγνωριστικό Αριθμό Επαλήθευσης.

Παρακαλούμε πληκτρολογείστε παρακάτω τον κωδικό.